ADRES: ul. Gajowa 41, Dys 21-003 Ciecierzyn

Zapraszamy do odwiedzenia naszej stajni

Caprio

pochodzenie : Calido I , Silvetta po Silvio